Universal Laser Systems - PLS 6MW

Laserová gravírka s možností změny typu laserové kazety

PLS6MW je laserová gravírka s možností změny vlnové délky a typu laserového paprsku, který umožní zákazníkům provádět větší množství aplikací na jedné přístrojové platformě. Lze tak zpracovávat jak různé kovy, tak i umělé hmoty. Tato laserová platforma umožňuje rychlou výměnu zdrojů s vláknovým laserem a s CO2 laserem. Stroj využívá technologii rychlé rekonfigurace a přednastavení – Rapid ReconfigurationTM a databázi materiálů - ULS Materials Database, takže výměna zdrojů laserového paprsku je snadná. Optiku lze snadno vyměnit bez použití nástrojů, okno z bezpečnostního skla umožňuje bezpečné sledování prováděných operací. Laserový systém zahrnuje jako standardní vybavení otočný držák, ofuk a systém přenosu fotografií 1-Touch Laser PhotoTM , a tak umožňuje zpracování velkého množství různých aplikací. Díky velké pružnosti a kvalitě poskytuje PLS6MW bezproblémové vytvoření produktu počínaje vývojem a konče výrobou, takže je to ideální platforma pro výzkum, vývoj i výrobu. 

Souhrn:

  • Možnost výměny zdrojů s různým typem laserového paprsku – tato nová technologie Multi Wave podporuje možnost využití laserového zdroje, který dosud nebyl ve strojích ULS používán, a sice vláknového - fiber/YAG laseru s vlnovou délkou 1.06 mikronu,  a tradičního CO2 laseru s vlnovou délkou 10.6 mikronu. Všechny tyto tři zdroje je možno velmi rychle a bez použití nástrojů vyměňovat patententovaným systémem Rapid Reconfiguration technology.
  • Pracovní deska umožňuje zpracování materiálu o maximální velikosti 813 x 457 mm (ILS12.75).
  • Laserové kazety jsou pro jednotlivé typy zdrojů dodávány s následujícím výkonem. Pro vláknový - fiber/YAG laser s vlnovou délkou 1.06 je to 30 W, pro CO2 laser 10.6 mikronu jsou to 10 W, 25W, 30 W, 40 W, 50 W, 60 W, 75 W a pro CO2 laser s vlnovou délkou 9.3 mikronu je to 30 W.
  • Vláknový-Fiber Laser pracuje s vlnovou délkou 1.06 mikronu a nejlépe zpracovává kovy jako nerezová ocel, titan, mosaz, měď, eloxovaný a neeloxovaný hliník a karbidy. Je možno provádět značení kovů a řezání kovové fólie. Dále je možno provádět značení některých plastů jako je Delrin®, ABS a desky plošných spojů, ale nejlepší využití je pro značení a řezání kovů.
  • CO2 Laser pracuje s vlnovými délkami 10.6 μm nebo 9.3 μm. Laser 10.6 μm se více využívá pro gravírování, řezání a značení mnoha materiálů. Jedná se většinou o organické materiály jako akryláty, cihla, textil, sklo, kůže, mramor, guma, dřevo a mnoho dalších. Laser 9.3 μm zpracovává dobře některé umělé hmoty jako PET a fotopolymery.
  • Standardní vybavení je Laser Interface +, pokrokové laserové rozhraní pro tisk podle charakteru materiálu, umožňující volbu mezi automatickým a ručním ovládáním.
  • Stejně jako ostatní platformy ULS má i stroj ve standardním vybavení Rapid Reconfiguration, možnost snadné výměny laserových kazet o libovolném výkonu bez použití nástrojů.
Technická specifikace
Specifikace
Klíčové vlastnosti